Доза опромінення при флюорографії, середні показники ЕЕД


зміст

  • рентгенівське випромінювання
  • плівкова флюорографія
  • цифрова флюорографія
  • Відео по темі

Рентгенографія, завдяки доступності і досить високу інформативність, вже більше 100 років лідирує серед різних діагностичних методик. Основною причиною, що дозволяє висунути рентгенологічні методи дослідження на перше місце – це використання флюорографії легких з профілактичною метою, що охоплює широкий загал населення.

У зв’язку з тим, що доза опромінення при флюорографії, особливо з використанням плівкових технологій, досить висока, доцільність масового обстеження населення з метою профілактики туберкульозу, є спірною. Однак, беручи до уваги велику територіальну протяжність Росії, велика частина якої знаходиться в холодних регіонах, а також погіршення епідеміологічної обстановки, пов’язане з вираженим соціальним розшаруванням населення, не дозволяє відмовитися від радіаційних діагностичних методів.

рентгенівське випромінювання

Для того щоб оцінити ступінь впливу іонізуючого випромінювання, що використовується у флюорографії на організм людини, необхідно розрізняти такі види опромінення:

  • фізичне;
  • поглинене;
  • еквівалентну;
  • ефективне.

Існує кілька видів випромінювань, що утворюють в процесі розпаду радіонуклідів, енергію, кількість і проникаюча здатність якої роблять різний вплив на організм. Обсяг пошкоджень, нанесених організму, повністю залежить від величини енергії, переданої тканинам, і називається Дозою опромінення (Д). Фізичним опроміненням вважається кількість енергії, що випромінюється рентгеном або іншим радіонуклідом, здатне іонізувати повітря. Одиницею виміру фізичного опромінення вважається Рентген (р).

Поглинена енергія – це енергія, передана організму, що знаходиться під впливом фізичного (експозиційного) випромінювання. Вимірюється кількість поглиненої енергії в Греях (Гp). При інтенсивності опромінення в 1р, його поглинання тканинами складе 0,93 радий, тобто 1p = 0,93 paд, а 1paд = 0,01Гp.

Однак, при використанні даної системи розрахунку не враховується вид випромінювання (? -,? – або? -випромінювання), що руйнує здатність яких істотно різниться. Для правильної оцінки біологічного ефекту, що викликається кожної конкретної одиницею радіоактивної речовини, застосовують коефіцієнти (К). Для? -,? – і рентгенівського випромінювання, коефіцієнт дорівнює 1, а для? -випромінювання -20.


Коефіцієнти, що застосовуються для розрахунку еквівалентної енергії

Таким чином, еквівалентна доза поглиненої енергії – це кількість поглиненої енергії, помножена на коефіцієнт, що відображає руйнує здатність конкретного виду енергії. До 1979 року цей показник вимірювали в беpaх (біологічний еквівалент рентгена). Сьогодні, частіше використовується одиниця вимірювання 3іверт (3в), при цьому 1 3в = 100 беp.

Ефективне опромінення – величина, що оцінює ризик розвитку віддалених наслідків впливу радіації, на будь-які органи людського організму. Оцінка даного показника здійснюється виходячи з чутливості того чи іншого органу на вплив іонізуючого випромінювання, наприклад, при рівному за часом і потужності впливу? -променів на організм, ризик злоякісного переродження тканин легенів значно вище, ніж тканин щитовидної залози.

Кількісний показник сумарної ефективної дози випромінювання отримують шляхом додавання еквівалентних доз, отриманих кожним органом людського тіла, помножених на коефіцієнт чутливості для цих органів. Одиницею вимірювання ефективної дози опромінення також є 3іверт. Для більш повного відображення інформації про швидкість накопичення критичної позначки іонізації організму (потужності випромінювання) використовують одиницю виміру 3в / Т, де Т – часовий відрізок (секунда, година, день або рік).

плівкова флюорографія

Весь процес флюорографічного обстеження зводиться до опромінення грудної клітини пацієнта рентгенівськими променями, з подальшим фотографуванням проекції отриманого зображення з флюоресцентного екрану.

Чим шкідливий рентген?

В результаті, отримують зменшене зображення рентгенівського знімка, максимальний розмір якого може становити 10 см на 10 см, а сторони мінімального допустимого розміру рівні 2,5 сантиметрам.

З точки зору якості одержуваного зображення, безсумнівно, не можна говорити про його високу інформативність, так як отриманий знімок не є власне знімком грудної клітини, а лише його зменшеною копією.

Беручи до уваги, що ефективна еквівалентна доза (ЕЕД) опромінення, одержувана пацієнтом в результаті проведення плівковою флюорографії, становить 0,8 м3в на старих апаратах, і 0,4-0,5 м3в на більш сучасних, виникають сумніви в доцільності проведення такого роду діагностики в зіставленні з ризиком розвитку туберкульозу легенів. Для того щоб оцінити вклад флюорографії в загальну дозу опромінення людини, яке становить близько 2,4 м3в / рік, необхідно розглянути медичне опромінення в структурі всіх джерел іонізуючого випромінювання.

Як видно, іонізуюче вплив, що проводиться в медичних цілях, знаходиться на другому місці серед всіх фонових джерел, які супроводжують людину протягом життя. Яка частка флюорографії в сумарному опроміненні людини з медичною метою?

Таблиця: Частка опромінення, яка припадає на всі види рентгенологічної діагностики.

Найменування діагностичного методу частка %
рентгенографія 23,2
рентгеноскопія 31,0
Флюорографія (профілактична) 35,6
Флюорографія (діагностична) 10,2

У зв’язку з надзвичайно високим радіаційним впливом на організм, плівкова флюорографія не застосовується в розвинених країнах і не рекомендована для діагностики та профілактики в слаборозвинених країнах. Однак, незважаючи на те що доза опромінення при рентгенографії істотно нижче, ніж при флюорографії, і становить близько 0,3 м3в, масове використання рентгена для профілактичного обстеження з метою виявлення ранніх стадій туберкульозу не доцільно в зв’язку з високою вартістю процедури.

З огляду на чисельність населення країни і необхідність масового щорічного обстеження, вартість процедури, є для держави пріоритетною. Дуже часто, якість знімків, одержуваних за допомогою плівковою флюорографії настільки низько, що лікареві доводиться користуватися збільшувальним склом при їх огляді.

цифрова флюорографія

Вихід на ринок новітнього медичного обладнання, заснованого на цифрових технологіях, дозволило, за допомогою різних методів, виконувати рентгенологічні дослідження легень зі значно меншою променевим навантаженням, не знизивши, однак, якість знімка. Даний метод діагностики передбачає одночасний рух іонізуючого випромінювача і приймає детектора уздовж досліджуваного об’єкта, що дозволяє знизити рентгенологічну навантаження більш ніж в 30 разів.

Крім зниження опромінення, скануючий метод, значно підвищує якість одержуваного зображення, так як використання узконаправленного пучка енергії, дозволяє звести до мінімуму вплив розсіяного випромінювання, що особливо актуально при обстеженні пацієнтів з великою масою тіла. Інформативність таких знімків досягає 80%, і в переважній більшості випадків, не вимагає проведення додаткової рентгенографії, що також дозволяє знизити променеве навантаження на пацієнта.


Цифрове обладнання дозволяє змінювати масштаб і різкість зображення для кращої деталізації оглядається області

При роботі з цифрової флюорографії можливо змінювати потужність випромінювання на розсуд лікаря в діапазоні від 10 до 50 МР. Якщо порівнювати з плівковою флюорографії, то середня променеве навантаження складатиме 60 МР, а при рентгенографії від 30 до 40 МР. Оскільки плівкова флюорографія більш ніж в 50% випадків вимагає проведення контрольної рентгенографії, то сумарна доза складе 80-140 МР.

При необхідності отримання знімків в двох проекціях (прямій та боковій), плівковий апарат дасть сумарне навантаження 1,2-1,6 м3в.

Для контролю ЕЕД в різних органах, проводилися виміри за допомогою точкових детекторів дозиметрії, в результаті яких було доведено, що при флюорографічне обстеження на цифровому обладнанні, ЕЕД в 100 разів менше максимально допустимої річної дози опромінення і в 3 рази менше допустимої межі безумовного ризику.

Таблиця: Середні показники ЕЕД при різних видах рентгенологічного обстеження.

Найменування дослідження Од. вим. ЕЕД
пряма проекція бічна проекція
рентгенографія м3в 0,16 0,18
рентгеноскопія ** 3,5 3,5
флюорографія плівкова ** 5,0 6,0
Флюорографія цифрова (потужність 0,1 мГр) ** 1,5 1,6
Флюорографія цифрова (потужність 0,04 мГр) ** 0,6 0,8
Комп’ютерна томографія 3,5 5,0

Таке істотне зниження рентгенологічної навантаження, дозволяє застосовувати цифрову флюорографію не тільки в якості профілактичного обстеження для контролю за захворюваннями легенів, але і виконувати моніторинг стану пацієнтів, які перебувають на диспансеризації. Можливість не побоюватися великих доз опромінення, виводить флюорографію з розряду суто діагностичних процедур, в категорію контрольних, що дозволяють динамічно оцінювати ефективність проведеного лікування у туберкульозних хворих і вносити своєчасні корекції в терапевтичну тактику.

Ссылка на основную публикацию